Samverkan ger vård dygnet runt. En förlängning av er verksamhet.

Varmt välkomna med uppdrag! Här hittar du kontaktuppgifter och information. Kontoret är bemannat vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00.

Vi tar emot remisser/konsultationsärenden via Take Care. Du hittar oss där som Basal HSV, PTJ Västerort och Basal HSV, PTJ Nordväst. 

För vårdgivare som ej är anslutna till Take Care tar vi även fortsättningsvis emot remisser/anmälan via fax till kontoret på faxnr: 08-252266.

För att kunna ta hand om uppdragen krävs att:

  • Anmälan av kvällsärenden tas emot senast kl. 14.00 dagligen vardagar. 
  • Planerade dagärenden inför helger senast torsdagar kl 14.00.
  • Akuta ärenden anmäls via TakeCare eller fax och följs upp med telefonsamtal vardagar.

OBS! Akuta ärenden förmedlas under jourtid genom 1177 - Vårdguiden.