Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering för boende i Haninge, Tyresö och Huddinge.

Hos oss finns en omfattande rehabiliteringsverksamhet och specialistkunskap med lång erfarenhet av att arbeta med rehabilitering av geriatriska patienter och patienter med svåra sjukdomar. Vi har ett nära samarbete med både geriatrisk slutenvård och vårdcentral där vi kan ha en obruten vårdkedja vilket ger en extra trygghet för patienten.

Det innebär att vi är noggranna vid övertagandet och överlämnandet av våra patienter och säkerställer att vi har eller ger all information om patienten, både i form av patientens personliga önskemål och förväntningar och ren medicinsk information.

Du remitterar enkelt patienter till oss via Take Care eller fax 08-606 40 61.

 

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering sker direkt i anslutning till slutenvård. Våra team finns på Rudans Rehab, Handens sjukhus, Haninge.

Vi tar kontakt med patienten inom 24 timmar  på vardagar.

I hemrehabteamen arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter med lång erfarenhet av rehabilitering i patienters hem.

 

Neuroteam

Vår målgrupp är personer över 18 år som bor i Haninge, Tyresö eller Huddinge kommun.

Neuroteamets uppdrag omfattar:

- patienter som är ny- och återinsjuknad i stroke, inkl transitorisk ischemisk attack (TIA)

- patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som remitteras från slutenvård eller av specialistläkare i rehabiliteringsmedicin eller neurologi i samråd med neuroteamet bedöms vara i behov av neuroteamets specifika kompetens.

Rudans Rehabs Neuroteam hittar du på Handens sjukhus består av arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped och kurator. Vid behov samarbetar vi även med neuropsykolog och dietist.

Vi vänder oss till patienter som har behov av fortsatt rehabilitering efter sjukhusvård. Välkommen att remittera patienter till oss för en smidig hantering och ett gott resultat!