Välkommen med remiss till oss!

Våra remisskriterier är att patienten ska vara över 65 år eller äldre och i första hand vara bosatta i de kommuner eller stadsdelar i minnesmottagningens upptagningsområde. I övriga fall ska det tydligt framgå att patienten vill utredas just hos oss.

Minnesmottagning hos oss på Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB hittar du på Dalens sjukhus och Handens sjukhus. Vi är en del av den geriatriska vård som är avtalad med Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i SLL.

En basal utredning ska vara utförd i primärvården innan patienten kan remitteras vidare för en utökad minnesutredning.

Remissen till oss ska inkludera:

  • DT skalle - ej äldre än ett år med frågeställning demenssjukdom. Kan göras genom eftergranskning
  • Blodprover som ska vara tagna: Hb, MCV, LPK, TPK, SR, CRP, blodsocker, kreatinin, elektrolytstatus, kalcium, albumin, leverprover, TSH, ev. T4, B12 och folat.
  • MMSE-SR/MoCA ska vara utfört inom de senaste 6 månaderna.
  • En arbetsterapeutisk bedömning, enligt socialstyrelsens riktlinjer. Ej obligatorisk.

För mer information var god se:

www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Geriatrik/Demenssjukdomar

Tänk även på innan remiss skickas att:

  • Patienten ska vara i sitt habitualtillstånd och inte nyligen varit inlagd inom sluten vård.
  • Vid alkoholöverkonsumtion ska patienten ha varit nykter i minst 2 månader.
  • Minnesutredning tidigast 6 månader efter stroke.

Vi tar gärna emot frågeremiss angående medicininställning eller diskussion om diagnossättning.

Skriv gärna in kontaktuppgifter till närstående i remissen samt ett samtycke att vi får kontakta dem.

Kontakt

Om ni har behov av stöd eller utbildning kommer vi gärna till er vårdcentral/husläkarmottagning och berättar mer. 

Välkommen att kontakta oss!