Geriatrik

Välkommen till Praktikertjänst N.Ä.R.A. Våra två geriatriska kliniker, Dalengeriatriken, och Handengeriatriken har ett nära samarbete med ett direktintag dygnet runt via bakjouren på respektive verksamhet.

Geriatrikens vårdavdelningar har intagning dygnet runt alla dagar förutsatt att remissen eller förfrågan är godkänd, att patienten bedömts ingå i vårdgivarens uppdrag och utifrån aktuellt platsläge enligt Belport.

Remittenter

Är du remittent på Vårdcentral, Ambulans, SÄBO-läkare, Närakut/Akutmottagning, Akutsjukhus, annan vårdavdelning så kontakta gärna våra bakjourer för konsultation.

 • Dalengeriatrikens bakjour dygnet runt 08 128 15 740
 • Handengeriatriken bakjour dygnet runt 08 606 40 20

Eller kontrollera platstillgång för någon av våra geriatriska vårdavdelningar - genom att söka aktuella uppgifter för Dalengeriatriken respektive Handengeriatriken på www.belport.se

Remissförfarande genom Journalsystemet Take Care 

I Konsultationsärende väljs mottagare:

 • Dalengeriatriken, Intaget
 • HandenGer avd 1 Medicin
 • HandenGer avd 3 Rehab

Vid annat journalsystem än Take Care faxas remiss och journalkopior med aktuellt omvårdnadsstatus, senaste lab-svar och aktuell läkemedelslista/APO-doslista/Warankort etc.

Remitterande enhet ansvarar för: 

 • Patient och anhöriga informeras om inläggning
 • Telefonnummer till kontaktperson på remitterande enhet finns på remissen
 • Anhöriguppgifter finns i journalen eller remissen
 • Bokning av transport och tid enligt överenskommelse
 • Överrapportering till vårdavdelningen med information om ev smitta, omvårdnadsbehov, behov av lift, tryckavlastande madrass, enkelsal, syrgas, såromläggning etc. 

Patienten behöver ha med sig: 

 • Legitimation, hemnycklar, inneskor och kläder inför utskrivning.
 • Särskilda läkemedel, t ex ögondroppar, inhalationspreparat, licenspreparat etc

Uppdrag och kontaktuppgifter - se respektive remittentinfoblad nedan.

SIH Botkyrka, Huddinge, PTJ 08 606 4063
fax 08 606 4065
ASIH Handen/Haninge, PTJ 08 606 4124 
fax 08 606 4170
ASIH Haninge Östra, PTJ 08 606 4004
fax 08 606 4170
ASIH Nynäshamn, PTJ 08 520 10801
fax 08 520 10806
ASIH Södertälje, PTJ 08 550 17901
fax 08 550 17902
ASIH Tyresö, PTJ 08 409 38116
fax 08 447 7014
Palliativa Avdelningen Handen 08 606 4002
fax 08 606 4170