Enkät till våra samarbetspartners - Nöjda kunder!

Som ett led i vår ständiga förbättring av processer och arbetssätt inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. får du nu vår enkät avseende kundnöjdhet.

Vi ser fram emot dina svar och synpunkter.

Markera det svar som bäst stämmer överens. Våra alternativ: Ja, Nej och Vet ej.
Är det lätt att hitta våra kontaktuppgifter?
Har du kännedom om vårt direktintag från hemmet till geriatriken?
Är du nöjd med vår tillgänglighet?
Får du god service och bemötande vid kontakten med oss?
Allt sammantaget, är vi som vårdgivare en bra samarbetspartner?