Accessenhet i Handen

Vi tar emot konsultationspatienter för accessoperationer.

FAKTA

Centrala venösa infarter (katetrar och venportar) används ofta inom vården för att ge läkemedel, näringeller för att kunna ta blodprover på svårt sjuka patienter. Perifert inlagdcentral venkateter, PICC-line, är en typ av central venös infart för att patienter ska slippa upprepade stick och nålsättning.

En lång kateter av ett mjukt material, ofta polyuretan, läggs in i en ven i armen och förs sedan vidare genom kärlsystemet fram till de centrala venerna i bröstkorgen. Ingreppet utförs av specialistutbildade sjuksköterskor och efter inläggningen av PICC-line görs en kontrollröntgenför att se läget av kateterspetsen. 

 

ENHET SOM UTFÖR DET HOS OSS

Vi utför inläggning av PICC-line på Accessenheten hos oss på Praktikertjänst N.Ä.R.A. Handen sjukhus. Vi har även röntgenresurs via Aleris Röntgen här på Handens sjukhus

Tidigare har ingreppet på våra patienter utförts hos andra vårdgivare inom SLL vilket inneburit en hel del logistik, tidsplanering och onödiga transporter för våra inneliggande patienter samt för våra ASIH-patienter. Mycket av detta kan nu minimeras genom att vi själva kan göra ingreppet samt att det kan utföras relativt omgående om så är nödvändigt.

Detta ger en ökad vård- och livskvalitet. I framtiden kommer dessutom PICCline-teamet att kunna åka hem till en svårt sjuk patient och utföra inläggning av PICC-line i hemmet.

Vår accessenhet tar även emot svårt sjuka från andra vårdgivare inklusive akutsjukhusen. 

Konsultationsärenden kan skickas via Take Care till:

ASIH Handen/Haninge, PTJ.

Accessenheten går även att nå vardagar 08.00 - 16.00 telefon 08 606 4001