Är du remittent?

Välkomna att remittera patienter till våra olika verksamheter! Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Våra verksamhetsområden tar emot patienter till:

Vi tar emot Remisser/konsultationsärenden genom Take Care. Remisserna bedöms och besvaras genom Take Care.

För vårdgivare utanför Take Care tas faxremisser emot till respektive enhet eller intagningsansvarig. Här har vi samlat informtionen kring de olika verksamheterna.

Vi har även en Accessmottagning på Handens sjukhus som tar emot remisser från hela länet.