Om Rudans Rehab - del av Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB

Vi arbetar utifrån ett unikt vårdkoncept där vi gör noggranna, engagerade överlämningar och uppföljningar. Detta för att få vårdens övergångar trygga och smidiga.

Vi är en del av primärvården i Haninge. Vi samarbetar med övriga vårdgivare för att hitta smidiga övergångar och ha en god tillgänglighet. Det är dina behov som styr din vård.

Har du synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta Enhetschef Kajsa Burlin.

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting.

Vi ingår i Praktikertjänst ABs koncern och är del av dotterbolaget Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB.