Rudans Rehabs Neuroteam Handens sjukhus

Rudans neuroteam Handen består av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped och kurator. Vid behov samarbetar vi även med neuropsykolog och dietist. Vårt team tar emot dig som är i behov av fortsatt rehabilitering direkt efter utskrivning från sjukhus.

Rudans Neuroteam vänder sig till dig som:

 • bor i Haninge, Tyresö eller Huddinge kommun
 • är över 18 år
 • är ny eller återinsjuknad i en neurologisk sjukdom eller har en annan förvärvad hjärnskada

Vi hjälper till med:

 • Träning och rådgivning
 • Samtalsstöd
 • Utprovning av hjälpmedel
 • Stöd vid anpassning av bostad
 • Stöd till anhöriga
 • Stöd under återgång till arbete
 • Kontakter med myndigheter
 • Planering för fortsatt rehabilitering och träning efter utskrivning

Vi arbetar för att öka din delaktighet och förmåga att klara nya utmaningar i vardagen!