Välkommen till vår Kiropraktor på Handens sjukhus

Hos vår kiropraktor görs en grundlig kroppsundersökning med smärtbeskrivning och sjukdomshistorik. Ibland används självskattningsformulär för att få en bättre bild av smärttillståndet. Beroende på diagnos ges förslag på rehabiliteringsplan.

Kiropraktorn undersöker och bedömer smärta och funktion från leder, muskler och stödjevävnad. Vanligaste sökorsak är rygg- och nacksmärta.

Ett besök hos kiropraktor kan till exempel bestå av manuell terapi, träning, rådgivning och vad du själv kan eller bör göra för att påverka ditt smärttillstånd.

Tillsammans läggs en rehabiliteringsplan upp som kan bestå av smärtundervisning, träning, livsstilsförändringar och egenbehandling. 

Frågor att fundera över innan du träffar vår kiropraktor

  • Vilka förväntningar har du?
  • Vad vill du uppnå med rehabiliteringen?
  • Har du något specifik mål du vill uppnå?
  • Vad behöver du göra eller förändra för att uppnå målet?

Patientavgiften är 200 kr per besök. Högkostnadskydd gäller. Ingen remiss krävs.

Tidsbokning kan göras på 08-6064180 eller via mina vårdkontakter.