Medicinsk yoga

FÖR DIG MED STRESSRELATERADE BESVÄR, UTMATTNINGSSYNDROM, ÅNGEST OCH/ELLER LÅNGVARIG SMÄRTA.

Mediyoga är en lugn yoga där du guidas i att hitta djupandning, avspänning och påbörja resan mot en balans i kroppens stressnivåer.

För att kunna delta i MediYoga behöver du först träffat någon av våra fysioterapeuter på ett nybesök.

Du bokar antingen via telefon 08 606 41 80 eller genom webbtidbokning, 1177 Vårdguidens e-tjänster där du väljer Rudans Rehab som mottagning.