KOL-skola

FÖR DIG MED KOL-DIAGNOS

KOL-skolan är för dig med en KOL-diagnos, vare sig du nyligen diagnostiserats eller haft diagnosen ett tag.

I KOL-skolan får du anpassad träning som syftar till att minska andningsbesvär men också delta i diskussioner och föreläsningar där arbetsterapeuten, dietisten, fysioterapeuten och sjuksköterskan delar med sig av sin kunskap hur du kan påverka och hantera situationer i vardagen för att ge ökad livskvalitet.

För att kunna delta i KOL-skolan behöver du först träffat någon av våra fysioterapeuter eller arbetsterapeuter på ett nybesök.

Du bokar antingen via telefon 08 606 41 80 eller genom webbtidbokning, 1177 Vårdguidens e-tjänster där du väljer Rudans Rehab som mottagning.