Fysioterapi/sjukgymnastik

Vi fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar enskilt men också i team med andra yrkesgrupper. Behandlingen sker beroende på behov individuellt eller i grupp, på mottagning eller i hemmet.

Dina specifika besvär, förutsättningar och mål utgör grunden för den rehabplan som utformas i samråd med sjukgymnasten.

Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom olika områden men vi har specifik utbildning i:

 • Akupunktur
 • Artros (artros-skola)
 • Astma
 • Ergonomi
 • Geriatrik
 • Idrottsmedicin
 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Kronisk Obstruktiv Lungssjukdom (KOL-skola)
 • Mc Kenzie Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)
 • Medicinsk Yoga
 • Mindfullness
 • Neurologi
 • Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Frågor att fundera över innan du träffar fysioterapeut/sjukgymnast.

 • Vilka förväntningar har du?
 • Vad vill du uppnå med rehabiliteringen?
 • Har du något specifik mål du vill uppnå?
 • Vad behöver du göra eller förändra för att uppnå målet?

Patientavgiften är 200 kr per besök. Högkostnadskydd gäller. Ingen remiss krävs. Tidsbokning kan göras på 08-6064180 eller via mina vårdkontakter.

Välkomma att boka tid!