Neuroteam

Rudans Rehabs Neuroteam hittar du på Handens sjukhus består av arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped och kurator. Vid behov samarbetar vi även med neuropsykolog och dietist. Vi vänder oss till personer som har behov av fortsatt rehabilitering efter sjukhusvård.

Vår målgrupp är personer över 18 år som bor i Haninge, Tyresö eller Huddinge kommun.

Neuroteamets uppdrag omfattar:

  • patienter som är ny- och återinsjuknad i stroke, inkl transitorisk ischemisk attack (TIA)
  • patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom   
  • patienter som remitteras från slutenvård eller av specialistläkare i rehabiliteringsmedicin eller neurologi i samråd med neuroteamet bedöms vara i behov av neuroteamets specifika kompetens.