För remittenter

Vi är en modern primärvårdsmottagning med flera olika kompetenser och har lång erfarenhet av att arbeta med rehabilitering av geriatriska patienter och patienter med svåra sjukdomar i Haninge, Tyresö och Huddinge.

Hos oss finns en omfattande rehabiliteringsverksamhet och specialistkunskap.

Vi är noggranna vid övertagandet och överlämnandet av våra patienter.

Vi säkerställer att vi har eller ger all information om patienten, både i form av patientens personliga önskemål och förväntningar och ren medicinsk information.

Vi har ett nära samarbete med både geriatrisk slutenvård och vårdcentral där vi kan ha en obruten vårdkedja vilket ger en trygghet för patienten.

Du remitterar enkelt patienter till oss via Take Care eller fax 08-606 40 61.

Välkommen att remittera patienter till oss för en smidig hantering och ett gott resultat!