Dietist

Du som vill ha hjälp att anpassa din kost för att må bättre, förebygga sjukdom, minska behov av mediciner eller göra din rehabilitering effektivare kan kontakta dietisten.

Maten har en avgörande betydelse för din hälsa och ditt välbefinnande. Hos oss kan du tillsammans med dietist hitta verktyg som passar för dig.  Vi finns i lokaler på Handens närsjukhus i Haninge.

Dietisten erbjuder kostbehandling/rådgivning till barn och vuxna vid exempelvis:

 • diabetes
 • övervikt
 • födoämnesallergi/-intolerans
 • mag- och tarmsjukdomar
 • undernäring
 • andra besvär som är relaterade till kosten.

Vad kommer att tas upp när du träffar dietisten?

 • Du får berätta vad du brukar äta och dricka under en vanlig dag och vilka faktorer i ditt liv som påverkar dina matvanor.
 • Dina möjligheter och motivation till förändring
 • Svar på dina frågor

Dietisten ger råd och information och ni kommer tillsammans fram till lämpliga förändringar.

Frågor som du kan fundera på inför besöket

 • Vilka förväntningar har du?
 • Vad är ditt mål?
 • Vad vill du uppnå med att förändra din livsstil?
 • Vad behöver du för att behålla/förbättra din hälsa?

Hur lång tid tar ett besök?

Nybesök cirka 45 minuter till 1 timme.

Återbesök cirka 30 minuter. Antalet återbesök varierar. Ingen remiss krävs.

Välkommen att boka in ett besök!