Arbetsterapi

Arbetsterapeuten utformar tillsammans med dig en rehabiliteringsplan. Syftet är att öka din självständighet i vardagliga aktiviteter. Du besöker oss på mottagningen, eller genomgår rehabilitering i hemmet.

Arbetsterapeuten erbjuder bedömningar och behandlingar individuellt och/eller i grupp.

Vi kan erbjuda bedömning/behandling inom till exempel:

  • Aktivitets- och funktionsbedömning i basal minnesutredning, för patienter med kognitiv svikt. Här finns krav på remiss från läkare.
  • Vardagsaktiviteter i boendet: till exempel vid matlagning, sköta ekonomi, bädda.
  • Personlig vård: som vid duschsituation, påklädning
  • Fritidsaktiviteter, till exempel bilanpassning
  • Förflyttning: till exempel i/ur säng, soffa eller fåtölj, till/från toalettstol.
  • Handrehabilitering: som vid nedsatt rörlighet, nedsatt styrka, smärta. Personligt anpassad tillverkning av stödskenor och/eller utprovning av till exempel tum-, handledsbandage.
  • Hjälpmedel; information, utprovning, förskrivning. Kognitiva; till exempel tids-, planerings-, och minneshjälpmedel. Personlig vård; till exempel duschpall, toalettförhöjning, förhöjningshjälpmedel. Även hjälpmedel i boende/närmiljön; som till exempel portabel ramp.
  • Boendebedömning med frågeställning: anpassning av bostad, hjälpmedel och/eller träning.
  • Vi kan erbjuda aktivitet och träning i grupp, även tillsammans med övriga professioner. Några exempel på pågående grupper: Artosskola, KOL-skola, Neurogrupp, Studiecirkel för fallprevention, Handrehabilitering.

Ingen remiss krävs för att komma till oss (förutom vid basala minnesutredning)!