Hitta Palliativ vårdavdelning

Vårdvalet ger dig möjlighet att välja vem som ska utföra den vård som du är i behov av.

Oavsett om du bor norr eller söder om Stockholm har vi valet som ger dig vård med mångårig  kunskap och erfarenhet samlad på våra tre palliativa vårdavdelningar i Handen, på Lidingö eller i Upplands Väsby. 

Hos din läkare finns vårdvalsblanketter, men du kan också hämta dem här:

Palliativa avdelningen Handen

Palliativa avdelningen Lidingö

Palliativa avdelningen Löwet

Efter att du fyllt i Praktikertjänst N.Ä.R.A AB på vårdvalsblanketten remitterar din läkare dig till oss och vi övertar ansvaret för att ge dig en trygg, kompetent och respektfull vård - utifrån dina unika behov.