Vård hos oss

Hos oss ska alla känna trygghet.

Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB har tre palliativa slutenvårdsavdelningar; en på Handens sjukhus, en på Lidingö och en i Upplands Väsby vid Löwenströmska sjukhuset.

Vi vårdar patienter med svåra symptom, obotlig sjukdom eller i livets slutskede. Våra palliativa ASIH-patienter har företräde.

Det är en del av den sammanhållna vårdkedja som vi kan erbjuda och som skapar smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdformer.

För att få vård hos oss krävs remiss. Du som patient måste även göra ett vårdval för den enhet som du väljer att vårdas på.

Länk för mer information om vårdvalet: Patientfolder om vårdval SPSV på 1177.se