Palliativ vård

När livet tar en annan riktning blir patientens önskemål och villkor en viktig del av vårdplaneringen. Vi finns på flera platser i Stockholm.

Palliativ betyder lindrande och målet med palliativ vård är att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt, ur fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt perspektiv.

För våra palliativa patienter erbjuder vi både ASIH och vårdavdelning, som det smidigt går att förflytta sig mellan beroende på hur sjukdomen och symtomen utvecklar sig. Inom Stockholms läns landsting har vi tretton ASIH-team och tre Palliativa vårdavdelningar. På Palliativa vårdavdelningen Handen, Palliativa vårdavdelningen Lidingö och Palliativa vårdavdelningen Löwet är specialicerade för att kunna ge en högkvalitativ vård.

Den personal som arbetar med våra palliativa patienter är specialiserade på symtomlindring och miljön på de palliativa avdelningarna är skräddarsydd för att patienter och anhöriga ska kunna tillbringa den sista tiden tillsammans under så goda former som möjligt.

Våra patienters välbefinnande är det viktigaste i vårt arbete. Vi är noga med att möta varje individ på dennes villkor. Vi kallar det för personcentrerad vård och arbetar efter en tydlig modell för detta.

När du blir inskriven hos oss gör vi en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina anhöriga. Vårdplanen innehåller mål för vården efter dina besvär och behov. Du görs delaktig i alla beslut för att säkerställa att dina förväntningar och önskemål rörande din vård tas i beaktande.

Vi gör också en läkemedelsgenomgång tillsammans med dig och eventuellt dina anhöriga, där du får veta vilka läkemedel som ordineras, dosering och eventuella bieffekter. Vid genomgången får du gott om tid att ställa de frågor och diskutera funderingar som du har om behandlingen.

Vi stödjer även dina närstående

En svår sjukdom drabbar också dina närstående. De har ofta frågor och oro som behöver mötas. Därför har vi valt att arbeta med aktiv stöttning av anhöriga, och vi är lika tillgängliga för dem som för dig - dygnet runt, året runt.

Vi arbetar med multiprofessionella team för att hantera våra patienters sammansatta behov. Ett multiprofessionellt team består av personal inom många olika specialiteter, exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurator, dietist, undersköterska och logoped.

Vi kan också erbjuda tillgång till präst, diakon, imam eller andra religiösa företrädare du vill komma i kontakt med, så att du kan känna dig trygg med att hela din sjukdomsbild tas i beaktande under din tid hos oss.