e-hälsa för patienten

Praktikertjänst N.Ä.R.A:s strategi för att möta framtidens sjukvård bygger på att smart nyttja digitala hjälpmedel och e-hälsolösningar för att öka kvalitén kring våra patienter och arbetssätt för våra medarbetare.

E-hälsolösningar ger stora fördelar i form av ökad patientcentrering och patientmedverkan, minskad dubbeldokumentation och kvalitetshöjning både av information och möte med patienten.

Vi har i samarbete med Praktikertjänst AB och olika innovativa företag lanserat ett par effektiva system som du kan läsa mer om här och fler är på väg.