Vi är Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB

Vår filosofi inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB är att finnas tillgängliga, visa ansvar, respekt och omtanke gentemot våra kunder och medarbetare. Vi har och verkar för god kompetens gentemot kunder och medarbetare.

Det gäller såväl att våra verksamheter finns nära våra patienter som att vi är nära som chefer, medarbetare och kollegor. Vi är engagerade i verksamheten, kvaliteten i vården och för varandra.

Gemensamt för oss inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB är drivkraften att förbättra vården.

Har du en idé som förbättrar vårt sätt att bedriva vård, kan den bli verklighet!

Vi är en organisation med korta beslutsvägar och en tillgänglig ledningsorganisation.