Utvärdering av min verksamhetsförlagda utbildningsperiod

Vi är ett stort företag med många verksamheter och enheter. Vi har varje termin ett stort antal studenter från de olika högskolorna inom Region Stockholm.

Vårt mål är att vi utifrån dina synpunkter och tankar efter din VFU-perioden hos oss identifiera de områden vi kan förbättra, utveckla och planera för, att du och framtida studerande ska få en ännu bättre studentperiod hos oss.

Markera ett alternativ per fråga/påstående
Markera ett val mellan 1 och 6 där 1=stämmer inte alls och där 6=stämmer mycket bra.

Introduktionen på min VFU-plats hade ett innehåll som underlättade min VFU
På VFU-platsen upplevde jag mig välkommen och inkluderad
Min/mina handledare har varit insatta i kursens mål
Min/mina handledare har stimulerat till mitt lärande.
Mina handledare har bidragit till att jag fått tillämpa mina teoretiska kunskaper
Jag har under VFU-perioden deltagit i interprofessionella moment tillsammans med andra studenter.
Jag har under VFU-perioden haft möjlighet att nå mina lärandemål.
Mina egna insatser har under perioden varit tillräckligt omfattande för att nå målen.
Ur ett helhetsperspektiv är jag nöjd med min period
Skulle du rekomendera din VFU-placering till andra studenter.
Skulle du kunna se Praktikertjänst N.Ä.R.A. som en framtida arbetsgivare?