Studentsal för klinisk undervisning

Studentsal för ett problemorienterat lärande på Handengeriatriken.

Sjuksköterskestudenter på Handengeriatriken arbetar under den verksamhetsförlagda utbildningsperioden enligt den studerandeprocess som finns utarbetad inom SLL och Stockholms Högskolor. 

En patientsal har inrättas som "Studentsal" för den verksamhetsförlagda utbildningsperioden. Ytterligare en avdelning kommer att införa den modellen under vt 2017.

Handledande sjuksköterska är under dagtid ansvarig för fyra patienter tillsammans med två studenter. På kvällarna är det ordinarie bemanning med sjuksköterska och undersköterska samt studenterna som då ansvarar för ”sina” fyra patienter. Studenternas schema är överlappande med dagpass och kvällspass. Studenter finns på avdelningen måndag till torsdag. 

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta vår AKA, Isabell Ek på Handengeriatriken, tel 08 606 4001.