Patientlagen

Sedan 2015 gäller patientlagen vilken tagits fram för dig som är patient. I den beskrivs att du ska få information om din sjukdom och om vilka behandlingar som finns. Då kan du också vara med och bestämma om din vård och få information om möjligheten att välja den vård du behöver.

Du ska förstå informationen

Oavsett vem du är och vilken bakgrund du har ska vårdpersonal ge den information du behöver. Det betyder till exempel att du kan behöva en tolk eller skriftlig information, för att förstå hur en undersökning kommer att gå till.

Informationen ska vara anpassad till din situation och dina egna förutsättningar. Det är viktigt för att du ska kunna förstå och vara delaktig i din vård. Du väljer själv hur aktiv du vill vara, men du har alltid en möjlighet att tala om vad du vill.

När du känner att du förstår vilka alternativ och möjligheter du har kan du ge ditt samtycke, eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Du kan också välja att säga nej till den vård du erbjuds. Även om du har gett din tillåtelse till en viss vård kan du ändra dig.

Barn ska också ha möjligheten att uttrycka sin åsikt. Är barnet litet kan det ske tillsammans med barnets vårdnadshavare, men ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är det viktigt att även barnet förstår informationen.

Vad kan informationen handla om?

Du ska få information om

  • ditt hälsotillstånd
  • vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling
  • vilka hjälpmedel som finns
  • när du kan förvänta dig att få vård
  • vad behandlingen och vården förväntas resultera i
  • vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns
  • hur eftervården, som du kan behöva, går till
  • vilka metoder det finns för att förebygga sjukdom eller skada
  • möjligheterna att hos Försäkringskassan få veta mer om att söka vård i ett EES-land eller i Schweiz.

Ibland kan det vara dina närstående som behöver få information om din vård. På grund av sekretessen kan närstående bara bli informerade om du själv är med vid besöket eller har gett ditt tillstånd.

Vid akuta situationer, om du till exempel är medvetslös och inte kan ge ditt samtycke, får du ändå vård om ditt liv är i fara.

Läs mer om dina rättigheter och vad du kan hitta information hos oss.

Läs mer om lagen på 1177.