Nyheter och Media inom Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Här hittar du nyheter och aktuell information för oss som dotterbolag till Praktikertjänst AB.

Juridiska dilemman för minnesmottagningarna

2018-12-05

Anette Ekström, Överläkare och Silvialäkare på Minnesmottagningen Handen intervjuades nyligen av tidningen Svensk Medicinsk rätt om juridiska svårigheter på en minnesmottagning.

Anettes intresse för hjärnan och äldre gjorde att hon av en slump hamnade som specialist inom geriatrik och minnesutredningar.

Läs hela artikeln här

Anette Ekström, Överläkare och Silvialäkare på Minnesmottagningen Handen

Nationell nätverksträff för dietister inom ASIH och palliativ vård.

2018-12-04

Karin Sten och Sigrid Bogren, dietister på ASIH Praktikertjänst N.Ä.R.A. Syd anordnade häromveckan en nationell nätverksträff för dietister inom ASIH och palliativ vård.

Det var den första nationella träffen för ASIH-dietister och deltagarna kom från landets alla väderstreck, från Skåne till Norrland och från Bohuslän till Gotland. Förmiddagen ägnades åt presentationer, diskussioner och hur dietister arbetar inom palliativ vård i olika regioner.

Under eftermiddagen föreläste Gun-Britt Fhager, en dietist med stor erfarenhet inom bland annat palliativ vård. Föreläsningen hade temat "Ätglädje, från kronisk sjukdom till livets slut".

Dagen uppskattades och deltagarna hoppas nu på fortsatt nätverkande och samarbete framöver. En lyckad dag som gav inspiration för framtida nätverksträffar!

Välkomna på nationella nätverket för dietister 2018
2018-års Dietister i ASIH och SPSV