Jobba i palliativ vård

Har du hört om palliativ vård? Vad är det, hur jobbar man palliativt och framför allt hur känns det? Kanske känns det främmande och långt borta att jobba med svårt sjuka, i livets slutskede?

Jag var hyfsat nyfärdig sjuksköterska när jag började jobba på den palliativa avdelningen. Under utbildningen kändes inte just den kursen, i palliativ vård särskilt intressant. Jag förstod när jag började att min tidigare uppfattning bestod av okunskap. Livet börjar och slutar på samma sätt för alla.

En stor del handlar om att läsa av patienten, finnas som stöd och symtomlindra för att ge personen du vårdar bästa möjliga livskvalitet. Efter ett tag blir just du expert på detta och det är otroligt stärkande att få hjälpa människor i deras svåraste situation. Vi vårdar patienter som fått en obotlig sjukdom och stödjer de närstående som finns vid personens sida genom denna svåra tid.

Att i mitt dagliga arbete få hjälpa till att göra den sista tiden i någons liv värdefull samt att finnas där för dem och närstående är otroligt tillfredsställande. Som sjuksköterska jobbar jag i team med mina arbetskollegor för att uppnå detta.

Som nyfärdig sjuksköterska tyckte jag det var viktigt med en arbetsplats där jag fick bibehålla och utveckla mina medicintekniska färdigheter och det visade sig därför vara ett mycket bra val då vården hos oss innehåller många medicintekniska moment såsom centrala infarter, drän av olika slag, blodtransfusioner, läkemedelspumpar etc.


På palliativa avdelningen Lidingö har vi en otrolig fin arbetsgrupp där man stöttar varandra och tycker om att jobba tillsammans vilket jag värderar högt. Tillsammans är man som starkast och då kan man prestera som bäst.


Mathilda

Sjuksköterska

Palliativa avdelningen Lidingö

 

läs mer om tjänsten på Palliativa avdelningen Lidingö

om du istället är intresserad av natttjänstgöring hos oss hittar du den här

 

här kan du läsa mer om tjänsten i ASIH Lidingö

 

- eller Palliativa avdelningen Löwet i Väsby

 

Vi är alltid intresserade av dig som kan tänka dig att jobba timmar.

Läs mer om det här!