Vår interna resurspool Praktikertjänst N.Ä.R.A. Bemanning.

Praktikertjänst N.Ä.R.A. Bemanning är ett resursstöd till våra avdelningar och enheter inom bolaget, initialt med sjuksköterskor. Våra medarbetare inom bemanningsenheten är en tillfällig resursperson på den enhet som har behov, under en kortare eller längre period.

Våra sjuksköterskor är viktiga ambassadörer av att förmedla bra arbetssätt och goda rutiner mellan våra team, enheter och olika verksamhetsområden. Utmaningen för dem är att snabbt skapa sig en bild över aktuella rutiner och arbetssätt på de olika avdelningarna/enheterna men även skapa relationer till de kollegorna i teamet.

Vår bemanningspersonal har en förmåga att skapa förtroende och har en lösningsorienterad framtoning, vilket är avgörande i den här rollen. De måste även snabbt kunna uppfatta och att känna igen mönster, för att på ett ödmjukt sätt förmedla förbättringsområden till den aktuella arbetsplatsen.

Det innebära att vi har höga krav på våra sjuksköterskorna som är anställda på enheten. Det är främst sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård/geriatriskvård eller palliativ vård och ser gärna att våra sjuksköterskorna har specialistkompetens.

Ett första steg för oss har varit att rekrytera sjuksköterskor. Ett mål för hösten 2020 är att det kommer att finnas sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare i vårt team.

Är du intresserad av att arbeta med vårt team och våra arbetssätt är du välkommen att kontakta Camilla Carlesson, tf enhetschef Praktikertjänst N.Ä.R.A. Bemanning.