Medarbetare i centrum!

Inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. står medarbetarskap i centrum. Det innebär att varje medarbetare har ett ansvar för sin egen, enhetens och företagets framgång. Vi har en förväntan att varje medarbetare delar med sin av sina kunskaper, sina idéer och bidrar till vår gemensamma utveckling.

Ett gott medarbetarskap belönas på olika sätt. Förutom en god löneutveckling, eller andra sätt att visa uppskattning, ger vi möjlighet till utveckling i arbetet. Vi erbjuder också en rad mjuka parametrar som trygghet, sunda värdering och en god arbetsmiljö.

Medarbetarfilosofi - Vår förväntan på medarbetare

  • Vi förväntar oss att du som medarbetare lyssnar, är lyhörd och visar respekt.
  • Du ber om och ger konstruktiv återkoppling/feedback. 
  • Tar ansvar för det du gör och din prestation. 
  • Du är nyfiken och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. 
  • Visar omtanke och intresse för din medarmänniskor. 

Det här kallar vi för medarbetarfilosofi. Medarbetarfilosofin speglar vår ledarfilosofi och ovanstående beteenden har tagits fram i workshops med nya medarbetare i samband med Introduktion NÄRA.

Vår ledarfilosofi är framtagen tillsammans med chefer i bolaget.

Du kan känna dig trygg med att alla chefer har fått utbildning för att vara ett stöd till dig i din och företagets utveckling. 

Här kan du läsa mer om vårt Medarbetarskap och vår medarbetarfilosofi.