Vi vill bli bäst på kvalitet inom vården!

Du ska känna dig trygg och välkommen till din nya arbetsplats!

Vi tror att en viktig faktor för att du ska känna så och för att bli bäst på kvalitet inom vården är en bra introduktion.

Vi har delat in introduktionen i tre delar.

Introduktion - nära bolaget.

är vår uppskattade bolagsgemensamma introduktion. Under en halv dag får du lära dig om koncernen och Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB. Du får också tillfälle att träffa och prata med delar av bolagsledningen.

Introduktion - närmre verksamheten.

Vi vill bli bäst på kvalitet inom vården! I introduktion Närmre tittar vi på hur vi tar oss dit och hur vi arbetar med kvalitet. Du får bland annat träffa några av våra kvalitetsgrupper.

 Introduktion - närmast din enhet.

är den introduktion du får på din arbetsplats i nära samarbete med din chef. Den kan se lite olika ut beroende på verksamhet men du kan vara säker på att den är anpassad efter just dig.