Att arbeta inom ASIH

Jag hade inte någon tidigare erfarenhet från just ASIH, så jag kände att det var spännande. Nu känner jag mig trygg med mina erfarna kollegor som stöttat mig, gett mig råd och utbytt erfarenheter.

Vi har ställt några frågor till sjuksköterskan Gresa, som började arbeta i våras som nyexaminerad sjuksköterska hos oss i ASIH Södertälje-teamet. 

Vad har du för tidigare erfarenhet?

-Jag har erfarenhet från psykvården och det mobilateamet och tyckte om att arbeta i patienternas hem. Jag är en person som har lätt att fråga och alltid känt att det är okej. Även har känt mig trygg med att det är ett stort ansvar knutet till min yrkesroll.

Vi brukar säga att vi arbetar självständigt men jag är aldrig själv i egentlig mening, det finns alltid någon i teamet att fråga. Det kan vara en farhåga för nya sjuksköterskor att arbeta själv och att det förväntas att man ska kunna allt, men så är det inte i praktiken. 


Finns det något i ditt arbete som du upplever som jobbigt?

-Vissa möten med patienter som befinner sig i svåra situationer och/eller hemmiljöer. Det blir mer påtagligt i en verksamhet som ASIH för att man är mer personlig och "avskalad" i deras hemmiljö. 

Ett exempel kan vara att påträffa en avliden i sin egna säng, i sina privata kläder, med musik i bakgrunden som spelas och som kan trigga en en sån känsla hos mig. Det och att samtidigt stötta anhöriga, såna situationer kan vara mer påtagliga och komma en närmare in på livet.

Efter att någon avlidit träffas teamet och reflekterar över vad som gått bra och om det funnits något som vi kunde gjort bättre. 


Varför valde du att börja arbeta hos oss på Praktikertjänst N.Ä.R.A. och inom ASIH?

-Jag är intresserad av självständigt arbete men även att arbeta i team. Kände att det var en utmaning för mig, men jag var också redo mentalt och kände att jag kunde växa i min roll som sjuksköterska. En bra start på yrkeskarriären.

Det är en specialiserad vård. Mina kollegor vet hur vården ska fungera. De ger mig som ny trygghet och har den kompetensen man ska ha. Hjärtat på rätta stället. Det är en bra arbetskultur och arbetsmiljö och vi har fint sammarbete med mycket skratt och humor.

Jag brinner för tryggheten samt att ge en god vård genom att se hela patienten. Man får så mycket tillbaka. Det är det som gör att jag trivs.