Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Praktikertjänst N.Ä.R.A. arbetar kontinuerligt att förbättra kvalitet och kvalitetssäkra våra processer och funktioner kring vårdarbete, miljö och arbetsmiljö.

Våra verksamheter inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. är certifierade för kvalitet enligt ISO 9001. Alla verksamheter är certifierade för miljö enligt ISO 14001 samt arbetsmiljö AFS 2001:1 

Vi har ett ständigt arbete med att kvalitetsförbättra och kvalitetssäkra vårt arbete som vårdgivare. Det är i förlängningen ett sätt för oss att kunna mäta förbättringar och utveckling.