Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Praktikertjänst N.Ä.R.A. arbetar kontinuerligt att förbättra kvalitet och kvalitetssäkra våra processer och funktioner kring vårdarbete, miljö och arbetsmiljö.

De flesta våra verksamheter av Praktikertjänst N.Ä.R.A. är certifierade för kvalitet enligt ISO 9001. Alla verksamheter är certifierade för miljö enligt ISO 14001.

Vi har ett ständigt arbete med att kvalitetsförbättra och kvalitetssäkra vårt arbete som vårdgivare. Det är i förlängningen ett sätt för oss att kunna mäta förbättringar och utveckling.