Hjälp oss att bli bättre!

Har du synpunkter eller förslag till förbättringar på vår verksamhet inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. Det är viktigt för oss att få veta vad du anser om våra insatser. Dina åsikter gör att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet så att vi kan ge ännu bättre vård.

Vårt kundombud ger dig som patient, närstående, vårdgivare eller remittent en lättillgänglig röst in till oss. Du kan lämna synpunkter, förbättringsförslag eller ställa frågor som är viktiga för just dig. Du når oss och vårt kundombud på mail, telefon eller via formuläret nedan. Du kan välja att framföra dina synpunkter anonymt men kan då inte få återkoppling.

Tack för din hjälp!

Jag har synpunkteroch/eller förbättringsförslag
Jag vill att ni: