Forskning och utveckling

Din ambition är viktig! Drivna medarbetare för vården framåt.

Inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB ser vi kompetensutveckling som en strategisk faktor för att bli bäst på kvalitet inom vården. Inom ramen för vårt kvalitetsarbete har du stora möjligheter att arbeta med områden utifrån just ditt intresse. Det kan till exempel vara att delta i lokala förbättringsarbeten eller i olika kvalitetsgrupper.

Vi har även ett FOU/KUF-råd som stödjer forskning och utveckling. Att våra medarbetare har en drivkraft till att lära sig mer om de områden vi verkar inom ser vi naturligtvis som positivt. Drivna och engagerade medarbetare skapar en dynamisk och stimulerande miljö att arbeta och vårdas i.

När våra medarbetare väljer att forska blir det samtidigt en möjlighet för oss att inte bara följa med i utvecklingen, utan att också vara i framkanten av den.

Därför stödjer vi helhjärtat de medarbetare som väljer att forska eller vidareutbilda sig på något sätt.

Vi lär ständigt av och med andra

I vår strävan att erbjuda en modern vård av hög kvalitet är vi noga med att följa med inom och ta del av den senaste utvecklingen. 

Hos oss får goda idéer plats att växa

Ofta föds goda idéer ute i den praktiska verksamheten och det är viktigt att låta dessa idéer få utrymme om man som vi ständigt vill bli bättre. Vi uppmuntrar alla medarbetare som har idéer om hur vården, företaget eller vårdmiljön kan förbättras att berätta om dem. Det slutar ofta med att de får möjlighet att förverkliga sin idé i projektform.