Sammanhållen Journalföring

Alla invånare i Sverige finns med i sammanhållen journalföring. Därför frågar vi dig alltid om du vill dela information från annan vårdgivare med oss som vårdar dig.

När en patient söker vård hos oss och vi behöver ta del av journaluppgifter från andra vårdgivare måste du som patient ge ditt samtycke.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Det innebär att du kan välja att spärra uppgifter som inte ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Det kan gälla journal hos oss eller annan vårdgivare. Vilka uppgifter det ska gälla och hur länge avgör du själv.

Om du som patient valt att spärra uppgifter hos en annan vårdgivare kan vi som vårdgivare se det. Anser vi att informationen bakom spärren kan vara viktig för att vi ska kunna ge god och säker vård, kan vi be dig som patienten att få ta del av de uppgifterna.

Ju mer vårdpersonalen vet om dig som patienten desto bättre och säkrare vård kan då ges. Ett viktigt stöd är den information som finns i patientenjournalerna.

För att i praktiken kunna ta del av sammanhållen journalföring måste en patientrelation finnas. Vårdpersonalen kan inte läsa spärrad information utan att du som patienten begär att den spärren tas bort hos den vårdgivare där den upprättats.

Alla journaluppgifter skyddas enligt lag mot obehörig insyn och spridning. Du som patienten har rätt att få veta vem som läst din journal. Varje gång vårdpersonal eller någon annan läser i en journal registreras det och loggas.

Läs mer om hur dina uppgifter hanteras på 1177 vårdguidens e-tjänster här

Uppdaterad 8 april, 2019