“Tillsammans skapar vi trygghet för verksamheterna!”

Marie Johnsson Forslöw

Enhetschef PTJ N.Ä.R.A. Bemanning

Praktikertjänst N.Ä.R.A. Bemanning skapar ett resursstöd till vårdenheter inom vårt bolag, initialt med sjuksköterskor. Mina medarbetare är resursperson på den enhet som har behov, under kortare eller längre perioder.

Sjuksköterskorna blir viktiga bärare av att förmedla bra arbetssätt och rutiner mellan våra enheter och verksamheter. Utmaningen för sjuksköterskorna ligger i att snabbt skapa sig en bild över rutiner och arbetssätt på enheten och relationer till de som arbetar där.

Förtroendeskapande och lösningsorienterad framtoning är avgörande i den här rollen. Snabbhet i uppfattning och att känna igen mönster, för att på ett ödmjukt sätt förmedla förbättringsområden.

Det kommer att innebära höga krav på sjuksköterskorna som anställs på enheten, varför vi kommer att rekrytera sjuksköterskor med erfarenhet av akutsjukvård/geriatriskvård eller palliativ vård. Så där ser vi gärna att våra sjuksköterskor har specialistkompetens.

I ett första steg har vi börjat rekrytera sjuksköterskor och hjälper våra enheter med bokning av sjuksköterskor ifrån bemanningsföretag. Målet för hösten 2020 är att det kommer att finnas sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinare i vårt team.

Är du intresserad är du välkommen att kontakta mig,

Marie Johnsson Forslöw, enhetschef Praktikertjänst N.Ä.R.A. Bemanning.

Uppdaterad 10 september, 2019