Vision

Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB i framtiden, drivande i framtidens hälso- och sjukvård.

Inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. vill vi ha en tydlig kvalitetskultur med värderingar och aktiviteter som omfattar och berör alla. 

Kulturen präglas av hög grad av patientfokus och medvetenhet i kvalitets- och utvecklingsfrågor där vi eftersträvar systematik och förankring i aktuell forskning och evidens.

Allas delaktighet är en förutsättning för att utvecklings- och kvalitetsarbete ska få full genomslagskraft och generera kvalitetshöjning för patienten. 

I kvalitets- och utvecklingsarbetet eftersträvar vi därför en engagerad ledning, ett brett medarbetarengagemang samt aktiva och delaktiga patienter, närstående och brukare.