Om oss

Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB är en stor och viktig aktör inom sjukvården i Stockholms län.

Företaget är representerat i hela länet och har verksamhet inom bland annat närsjukvård, äldresjukvård, rehabilitering, palliativ slutenvård och ASIH.

Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB är ett helägt dotterbolag inom Praktikertjänst AB koncernen. Praktikertjänst AB är Sveriges äldsta vårdföretag inom privat entreprenörsdriven hälso- och sjukvård.

Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB bedriver geriatrisk vård vid Handengeriatriken och Löwetgeriatriken, samt har ASIH-verksamheter i södra, västra och norra delen av Stockholms län.

I vårt uppdrag med beställarna har vi även Basal hemsjukvård, Primärvårdsrehab, Vårdcentral samt två minnesmottagningar.

Vi arbetar utifrån modellen patientnärmre vård, där vi lägger stor vikt vid patientens delaktighet och som bygger på ett utvecklat teamarbete.

En stor del av verksamheterna är  HBT-certifierade och våra värderingar respekt, tillgänglighet, kompetens, ansvar och omtanke bygger på detta.