Närståendeutbildning - Navigeringskurs

Information och utbildningstillfällen för närstående till personer med demens.

Navigeringskurs

Arbetsmodellen Navigeringskurs är framtagen genom Äldrecentrum i samråd med kommuner i Stockholms län som ett stöd för aktörerernas samverkan kring personer med demens.

Målgruppen är närstående till personer som nyligen genomgått en minnesutredning och syftet är att ge deltagarna kunskaper om demenssjukdomar, hjälpmedel och bemötande men även information om vilka resurser kommun och landsting har för att möta upp de drabbade och deras närstående efter det att minnesutredningen är klar. 

Navigeringskursens innehåll hos Praktikertjänst N.Ä.R.A.s minnesmottagningar är under 6 tillfällen:

  • Demenssjukdomar
  • Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
  • Vardagsjuridik
  • Kommunens roll
  • Kognitivt stöd
  • Bemötande 

Vid de olika tillfällena kan olika representanter för de olika områdena delta, både från oss som vårdgivare, kommunen och olika lokala intresseföreningar. Närståendegruppen ges även möjlighet att diskutera och samtala kring det aktuella ämnet. 

Läs mer i -Behandlingslinjen för demens - Resurser kring personer med demens.