Rehabilitering hos oss på geriatriken

Rehabilitering inom geriatriken och under din sjukhusvistelsen innebär att vi stöttar dig utifrån din aktuella fysiska och psykiska förmåga till att kunna utföra de vardagliga sysslor kring personlig vård och förflyttningar som du klarade innan du kom in till oss. Alla små förflyttningar och annat som du tillsammans med personalen eller övrigt du gör under dagen räknas till din rehabilitering.

Rehabilitering för dig kan vara att orka gå till matsalen och sitta uppe kortare eller längre stunder under dagen, delta i vår rörelsegrupp eller annan aktivitet på huset. Ditt individuella mål är beroende på hur ditt utgångsläge var innan du blev sjuk och inlagd hos oss.

Det innebär att vi i rehabiliteringen strävar efter att du ska klara av din personliga vård, förflyttningar och ditt dagliga liv som du klarade innan sjukhusvistelsen. Det är inte alltid möjligt under den tiden du är hos oss och du kan därför behöva mer stöttning för att återhämta dig.

Om du efter din utskrivning från oss behöver fortsatt stöd så finns flera möjligheter att få det till exempel i hemmet. Om det behövs hjälper vi dig att kontakta primärvårdsrehab, sjukgymnast, arbetsterapeut, hemrehab eller annat stöd för vidare åtgärder i hemmet.