Minnesmottagning

Minnesmottagningen är en specialistmottagning som utreder kognitiv störning av olika slag och, i förekommande fall, insätter behandling och rekommenderar åtgärder.

På minnesmottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, neuropsykolog och arbetsterapeut, samtliga med specialkompetens inom demensområdet. Minnesmottagningen tar emot patienter över 65 år efter remiss från husläkare eller annan specialistkompetent läkare.

Minnesmottagning hos oss på Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB hittar du på Dalens och Handens sjukhus. Vi är en del av den geriatriska vård som är avtalad med Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i SLL.

Vi har även tagit fram en behandlingslinje för demens. Ett stöd för dig som har frågor kring en närstående med minnesproblematik, som är remittent på någon vårdenhet som vill remittera patienter vidare eller på annat sätt har intresse att få svar på frågor kring en demenssjukdom.

På minnesmottagningen Dalen tar vi emot personer boende i stockholms södra stadsdelar.

På Minnesmottagningen Handen tar vi emot personer boende i Haninge, Tyresö och vissa delar av Huddinge kommun men även från andra delar av Stockholms läns landsting efter remiss.