"Nyöppning" av vårdavdelningarna på Löwetgeriatriken

Den 6 april invigdes de nya vårdavdelningarna på Löwetgeriatriken. Det var till nyrenoverade, fina lokaler på Löwenströmska sjukhuset plan 5 och 6. I och med flytten kommer även antalet vårdplatser utökas för att kunna tillgodose ett ökat behov av geriatrisk vård.

Efter två år i provisoriska paviljonger har Löwetgeriatriken återigen sin plats på Löwenströmska sjukhuset. Avdelningarna som är akutgeriatriska vårdavdelningar har fått byta namn till avdelning 5 och 6 då de nu ligger på våning 5 och 6 i huset.

Invigningen gav tillfälle för att tacka gruppen av flyttansvariga för den smidiga flyttprocessen. En flytt med patienter och flera vårdavdelningars verksamhet och faktiska innehåll med möbler, material och annat som hör till vården är väldigt komplex. Dessutom ska den vanliga vårdprocessen fortlöpa som tidigare trots att en storflytt medför en hel del övrig planering med inköp och praktiskt arbete.

Elisabeth Norén, Verksamhetschef för Geriatrikområdet höll ett kort tal och Maria Holmberg, VD för Praktikertjänst N.Ä.R.A. klippte bandet som symboliserar en nystart för kliniken. Därefter bjöds samtliga på smörgåstårta och bubblande dryck.

Uppdaterad 13 april, 2017