Handengeriatriken

Välkommen till Handengeriatriken. Vi är i huvudsak till för dig över 65 år men tar även emot yngre patienter med behov av geriatrisk kompetens och team. Våra vårdavdelningar finns på Handens sjukhus. Vi har ett direktintag via remiss från husläkare i hemmet, från akut, vårdcentral eller ambulans, dygnet runt.

Handengeriatriken erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn på patienten som blir möjlig tack vare kombinationen av våra specialiserade slutenvårdsenheter och vår stora öppenvårdsverksamhet, även innefattande en vårdcentral.

Vi kan erbjuda patienterna en sammanhållen, trygg och obruten vårdkedja.

Besökstider

Dagligen klockan 14.00–19.00 vardagar och 13.00–19.00 på helger.


Undvik blommor med stark doft och parfymer med hänsyn till våra allergiker.

Övrig information

Kliniken ansvarar inte för patienternas personliga ägodelar.
 
Hygienartiklar tas med av patienten. Det är även bra om du har med egna ytterkläder och kläder för hemgång samt mjuka skor eller tofflor.

Egen mobiltelefon kan användas på avdelningen.