Välkommen till Dalengeriatriken.

Vi på Dalengeriatriken är specialiserade på att ge vård till äldre människor. Många av våra patienter har flera sjukdomar och funktionsnedsättningar.

De som kommer till oss kan till exempel ha drabbats av stroke, frakturer eller infektioner. De flesta kommer till någon av våra fyra allmängeriatriska avdelningar, vår strokerehabilitering eller ortopedrehabilitering för behandling i slutenvård.

På vår Minnesmottagning utför vi utökade utredningar på remiss från husläkare eller annan specialistläkare. Vi arbetar i multiprofessionella team där flera olika yrkeskategorier ingår.

På avdelningarna kommer du även möta studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom sin yrkesroll hos oss. 

Våra patienters behov och förväntningar är ledstjärnan i vårt arbete. För att ständigt kunna utveckla oss, tillfrågas alla våra patienter mot slutet av vårdtiden om hur upplevelsen av vården och bemötandet varit. 

Vi satsar på kvalitetsarbete och förfinar ständigt våra metoder och processer. Det gör vi bland annat genom att systematiskt se över resultatet av vårt arbete. Vi analyserar och drar slutsatser som leder vår utveckling vidare. 

Samverkan med patienten i centrum

Som patient kommer du till oss genom remiss från vårdcentral, via akutsjukhus eller direktintag via ambulans. När du vårdats klart hos oss vill vi erbjuda en trygg utskrivning. Vi ser samverkan med andra vårdgivare och stadsdelarna/kommunen som en viktig del i din vård hos oss.

Praktikertjänst N.Ä.R.A. har övertagit de geriatriska avdelningarna och minnesmottagningen på Dalens sjukhus. Vi har fått förtroendet av region Stockholm att från och med 1 november 2018 driva avdelningarna och mottagningen. Det innebär inte någon förändring för dig som patient.

Om det är någonting som du undrar över är du dock alltid välkommen att kontakta oss på avdelningen/mottagningen för vidare information, både gällande din behandling och vad bytet av vårdgivare har inneburit i praktiken.