Behandlingslinje för demens

Behandlingslinjer har tagits fram för att patient och närstående, olika vårdinstanser skall kunna få information om kognitiv svikt, demenssjukdom och minnesutredning dvs all information samlat på ett ställe. Detta är behandlingslinjer för Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB. Innefattar de kommuner som har samverkansöverenskommelser med oss.

Behandlingslinjerna är baserade på de Nationella riktlinjerna för demenssjukdom från Socialstyrelsen samt på de lokala vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom för personer över 65 år.

Vård- eller samverkansprogram har tagits fram mellan Dalengeriatrikens och Handengeriatrikens minnesmottagningar och de kringliggande kommunerna samt primärvårdsrepresentanter i dessa kommuner.

Här hittar du information för dig som är patient och närstående.

Primärvård - basal minnesutredning för vårdgivare

Slutenvård - basal minnesutredning för vårdgivare