Geriatrik

Välkommen till Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB Äldrevård. Handengeriatriken och Löwetgeriatriken är våra två geriatriska kliniker med nära samarbete trots avståndet. Från och med den 1 november 2018 kommer även de geriatriska vårdavdelningarna på Dalens sjukhus ingå i vårt uppdrag.

Geriatrik är en egen specialitet med inriktning mot medicin och rehabilitering företrädesvis för personer 65 år och äldre. Vi erbjuder vård med patienten i fokus och stor vikt på engagemang för patientens delaktighet och sociala förmåga.

Vi har en god medicinsk kompetens närmast patienten bland annat genom att vi arbetar enligt konceptet Patientnärmre vård. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, dietist och logoped arbetar i team runt patienterna.

Ett kontinuerligt arbete med kompetensutvecklande utbildningar, kvalitetsarbete kring bland annat patientsäkerhet och patientens delaktighet gör att vi ständigt jobbar på att höja kvaliten, vidareutveckla vården och våra arbetssätt.