Basal hemsjukvård, Västerort och Nordväst

Samverkan ger vård dygnet runt - Basal Hemsjukvård kvällar, nätter och helger.

Basala Hemsjukvården är vana att hantera, planera och utför sina uppdrag väl. Det är en hel del patientbesök som utförs dagligen men som personalen har stor erfarenhet av att kunna hantera mycket professionellt. Det gäller personal, patienter och all logistik kring det. 

Våra Hemsjukvårdsteam för  basal hemsjukvård utför uppdrag från klockan 17:00 till 08:00, vardagar och hela dygnet under helger och röda dagar.

Basal hemsjukvård  har uppdrag i både Västerort och i nordvästra delen av länet. 

Praktikertjänst N.Ä.R.A. arbetar starkt med närhetsprincipen och har därför satsat på mindre team närmare patienten för att snabbt nå dem i området. Vårt mål är att skapa trygghet och bidra med bästa möjliga service.

Vi har lång erfarenhet att utföra de uppdrag som förmedlas till oss från patientens husläkarmottagning/vårdcentral. 

En del av uppdraget styrs från 1177 Vårdguiden.

Behov av medicinsk bedömning i hemmet förmedlas via 1177, Vårdguiden. Bedömningsbesök genomförs av sjuksköterska eller distriktssköterska.

Är du remittent kan du läsa mer här