Basal hemsjukvård, Västerort och Nordväst

Samverkan ger vård dygnet runt - Basal Hemsjukvård kvällar, nätter och helger. Vi är nu i full verksamhet då vi från och med 1:a maj 2017 även har uppdraget i Nordvästra länet.

Basala Hemsjukvården är vana att hantera, planera och utför sina uppdrag väl. Det är en hel del patientbesök som utförs dagligen men som personalen har stor erfarenhet av att kunna hantera allt mycket professionellt. Det gäller personal, patienter och all logistik kring det. 

Våra Hemsjukvårdsteam för  basal hemsjukvård utför uppdrag från klockan 17.00 till 08.00, vardagar och hela dygnet under helger och röda dagar.

Basal hemsjukvård Västerort har ett fortsatt uppdrag men nu har vi även ha Basal Hemsjukvård i Nordvästra länet. 

Praktikertjänst N.Ä.R.A. arbetar starkt med närhetsprincipen och har därför satsat på mindre team närmre patienten för att snabbt nå dem i området. Vårt mål är att skapa trygghet och bidra med bästa möjliga service.

Vi har lång erfarenhet att utföra de uppdrag som förmedlas till oss från patientens husläkarmottagning/vårdcentral. 

En del av uppdraget styrs från 1177 Vårdguiden.

Behov av medicinsk bedömning i hemmet förmedlas via 1177, Vårdguiden. Bedömningsbesök genomförs av sjuksköterska eller distriktssköterska.