Trygg Hem - Haninge

Trygg Hem är samarbetsprojekt mellan Haninge Kommun och Praktikertjänst N.Ä.R.A. Samverkan som innebär att vi sätter den äldres behov i fokus.

Trygg Hem finns till för dig som efter en vårdperiod behöver träning i din hemmiljö. Du kanske behöver stöd för att klara den första tiden, tillbaka i hemmet. Träningen bygger på så vis på de förutsättningar som finns hemma hos dig. 

Inskrivning sker efter en biståndsbedömning (vårdplanering) där du som patient tillsammans med oss i Trygg Hem och kommunens biståndsbedömare diskuterar ditt behov av fortsatt vård.

Det ger dig en möjlighet till en trygg och säker hemgång efter en sjukhusvistelse och kan göra att du kan gå hem direkt utan att först komma till något annat ställe för rehabilitering. Du kan också bli inskriven efter en tids vistelse på korttidshem.

När du får insatser från Trygg Hem är du ansluten under en period på två till fyra veckor. Då får du en intensiv hjälp i hemmet av sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och vid behov konsulterar teamet läkare. Verksamheten utförs i nära samverkan med kommunens hemtjänst.