Kurator på ASIH

Som kuratorer på ASIH och de palliativa avdelningarna i Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB är vi en resurs som är till för att stödja och hjälpa patienter och närstående.

När man drabbas av en svår sjukdom förändras livet och vardagen påtagligt på många sätt. Dels fysiskt men även psykiskt, socialt och kanske också ekonomiskt.

Du kan som patient eller anhörig få hjälp med bearbetande kris- eller stödsamtal. Samtalet kan hjälpa dig att förstå  de känslomässiga reaktioner som sjukdomen för med sig.

Kuratorn kan också hjälpa till med rådgivning och vägledning inom det samhällsstöd som finns när man drabbas av svår sjukdom.

Om du är inskriven patient hos oss eller närstående kan du kontakta oss genom ASIH-teamet, avdelningspersonalen.