Frågor och svar

Vad gäller för Avancerad SjukvårdI I Hemmet? Svar på ett flertal frågor som du kan ha kring vård i något av våra tretton ASIH-team.

Vad är ASIH?

ASIH är en förkortning för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det är en alternativ vårdform för den som helt eller delvis skulle behöva sjukhusvård.

Sjukvårdsinsatserna utförs av ett medicinskt kvalificerat team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Vården är individuellt anpassad och tar hänsyn till sociala, psykiska och andliga aspekter likaväl som de medicinska. 

Stöd till anhöriga är en viktig del av verksamheten. Verksamheten är bemannad dygnet runt och alltid tillgänglig för den som är inskriven.

Kostnader för vården?

I ASIH är vården fri för dig som patient.

Om du är inskriven på den palliativa avdelningen så betalar du en dygnsavgift som för närvarande är 100 kronor. Dygnsavgiften debiteras månadsvis i efterhand.

Läs mer på 1177  - Vårdguiden

Förlorar jag min ordinarie läkare?

Då du är inskriven i ASIH fortsätter ett nära samarbete med din tidigare onkolog, neurolog eller annan specialist.

Läkare i ASIH utför läkemedelsgenomgång tillsammans med dig och eventuellt dina närstående där du får veta vilka läkemedel som ordineras, dosering och eventuella bieffekter. Vid genomgången får du gott om tid att ställa de frågor och diskutera funderingar som du har om behandlingen.

Vem betalar för mina mediciner?

Patienter som är inskrivna vid ASIH eller palliativa avdelningen har fria mediciner.

Närstående

Vi stödjer även dina närstående

En svår sjukdom drabbar också dina närstående. De har ofta frågor och oro som behöver mötas. Därför har vi valt att arbeta med aktiv stöttning av anhöriga, och vi är lika tillgängliga för dem som för dig - dygnet runt, året runt.

Vi arbetar med multiprofessionella team för att hantera våra patienters sammansatta behov. Ett multiprofessionellt team består av personal inom många olika specialiteter, exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator och undersköterska.

När du blir inskriven hos oss gör vi en individuell vårdplan tillsammans med dig och dina närstående. Vårdplanen innehåller mål för vården efter dina besvär och behov. Du görs delaktig i alla beslut för att säkerställa att dina förväntningar och önskemål rörande din vård tas i beaktande.

Vi kan också erbjuda tillgång till präst, diakon, imam eller andra religiösa företrädare ni vill komma i kontakt med, så att du kan känna dig trygg med att hela din sjukdomsbild tas i beaktande under din tid hos oss.

Hur kan jag bli inskriven som patient?

Genom remiss från din läkare får du tillgång till ASIH.

Vad är palliativ vård?

Palliativ betyder lindrande och målet med palliativ vård är att se till att den sista tiden i livet blir så bra och smärtfri som möjligt.